جستجو: اداره پلیس

اداره پلیس سوئد یکی از ادارات و مراکز بسیار مهم این کشور است. حفظ نظم، آرامش و امنیت کامل در شهرهای مختلف بر عهده اداره پلیس Polis است. در این بخش با مقلات فارسی و ترجمه شده، شما را با کارهایی که این مرکز دولتی انجام میدهد و همچنین مواردی که به این ارگان مرتبط میشود آشنا میسازیم.