جستجو: اداره مهاجرت

اداره مهاجرت Migrationsverket دارای چه بخش هایی است؟ مقلات مربوط به ویزا، اقامت، دعوتنامه و پناهندگی و هرآنچه که به اداره مهاجرت مربوط مشود را در این بخش پیدا خواهید کرد. ترجمه فارسی وب سایت، فرم ها و توضیحات اولیه‌ی اداره مهاجرت در وب سایت ایرانیان سوئد.