جستجو: اداره بیمه

اداره بیمه یا همان Försäkringskassa را بهتر بشناسید. راهنمای فارسی و مقلات ترجمه شده برای راحت تر شدن ارتباط شما با اداره بیمه در سوئد. هرآنچه که در مورد این اداره دولتی باید بدانید را در این بخش می‌یابید.