Ordlista

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
71
a | b | c | d | e | f | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | y | Å
Reset list
Påbyggnadsutbildning (PU) -  دوره های کوتاه آموزشی فنی حرفه ایی که در مدارس بزرگسالان برگزار میشود. هدف این دوره ها آشنایی افراد با محیط کار و آماده سازی آنها   برای ورود به بازار کار می باشد.
Personligt brev -  نامه شخصی که همراه رزومه فرستاده میشود.
Personnummer -  شماره شناسایی افراد حقیقی 10 رقمی که 6 رقم اول آن تاریخ تولد فرد است و 4 رقم آخر شماره های شناسایی به حساب می آیند. شماره شناسایی در سوئد به شکل "سال،ماه،روز-چهار رقم" است. خط تیره بعد از تاریخ تولد، برای افراد بالای 100 سال به علامت به اضافه + تغییر میکند. از عدد سوم آخر شماره شناسایی میتوان جنسیت افراد را متوجه شد. ارقام زوج برای افراد مونث، و ارقام فرد برای مزکر در نظر گرفته شده است.این شماره شناسایی مخصوص افرادی است که اقامت سوئد را دارا هستند.
Porto -  هزینه پست
Praktik -  به معنای کار آموزی می باشد. کار آموزی در شرکت های خصوصی و دولتی امکان پذیر است. حداگثر زمان کارآموزی طبق قوانین سوئد ۶ ماه است.
Preliminär -  مقدماتی، اولیه
Protokoll -  صورت جلسه
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
71