Warning: Use of undefined constant SITECOOKIEPATH - assumed 'SITECOOKIEPATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/nedaase/iranianswed.com/wp-config.php on line 6
Ordlista - IranianSwed Ordlista - IranianSwed

Ordlista

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
71
a | b | c | d | e | f | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | y | Å
Reset list
F-skatt -  شرکت هایی که دارای F-skatt هستند، خود مسئول پرداخت مالیات شرکت و سایر هزینه های اجتماعی می باشند. اگر شرکتی F-skatt نداشته باشد، طرف دوم قرارداد باید مالیات و سایر هزینه های اجتماعی شرکت را پرداخت کند. به همین دلیل داشتن F-skatt برای هر شرکتی نکته مثبتی تلقی می شود. 
FA-skatt -  FA-skatt مخصوص افرادی است که هم شرکت Enskild firma ثبت کرده اند و هم حقوق استخدامی میگیرند.FA-skatt همانند F-skatt نشان دهنده آن است که شرکت، مسئول پرداخت مالیات ها و هزینه های اجتماعی است. اگر شما شرکت Enskild firma دارید و همزمان استخدام شرکت دیگری هستید، به جای F-skatt باید تقاضای FA-skatt کنید. 
Fast anställd -  استخدام دائمی
- Synonyms: tillsvidareanställning
Fast pris -  قیمت ثابت
Förstahandskontrakt -  قرارداد دست اول. قراردادی است که به صورت رسمی و بدون واسطه و رابط بین دو طرف قرارداد به ثبت میرسد.این نوع قرارداد را میتوان بین افراد حقیقی و حقوقی بست
Frakt -  ارسال کالا
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
71