Studiemedel

0

کمک هزینه تحصیلی که به دانش آموزان و دانشجویان بالای ۲۰ سال، تعلق میگیرد. با توجه به درآمد، افراد میتوانند وام های تحصیلی ماهانه ایی هم از CSN بگیرند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån