Påbyggnadsutbildning (PU)

0
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود

دوره های کوتاه آموزشی فنی حرفه ایی که در مدارس بزرگسالان برگزار میشود. هدف این دوره ها آشنایی افراد با محیط کار و آماده سازی آنها   برای ورود به بازار کار می باشد.

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån