Hushåll

0

به معنی خانوار و یا کارهای خانه است. خانوار در بعضی شرایط خاص به افرادی که در زیر یک سقف زندگی میکنند و هیج رابطه عاطفانه‌ایی با هم ندارند نیز میگویند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån