F-skatt

0
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود

شرکت هایی که دارای F-skatt هستند، خود مسئول پرداخت مالیات شرکت و سایر هزینه های اجتماعی می باشند. اگر شرکتی F-skatt نداشته باشد، طرف دوم قرارداد باید مالیات و سایر هزینه های اجتماعی شرکت را پرداخت کند. به همین دلیل داشتن F-skatt برای هر شرکتی نکته مثبتی تلقی می شود.

 

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån