Bostadsrätt

0

در زبان عامیانه به آپارتمان هایی گفته میشود که خریداری شده‌اند. اما در واقعیت امکان خرید آپارتمان در سوئد وجود ندارد و فرد تنها با پرداخت هزینه ایی، عضو و یکی از شرکای انجمن اقتصادی مسکن میشود، البته با این عضویت فرد میتواند در آپارتمان زندگی کند. همچنین فرد اجازه تغییرات و نو سازی آپارتمان را دارد. اگرچه برای تغییرات بسیار عظیم باید اجازه کتبی از انجمن را داشته باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån