Bolagsverket

0
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود

اداره ثبت شرکت در سوئد;

در این اداره میتوانید شرکت و انجمن های مختلفی ثبت کنید، گزارشات سالانه مالی بفرستید و از بایگانی های سایت Bolagsverket اطلاعات دریافت کنید

اداره ثبت شرکت ها (Bolagsverket) از راه پرداخت هزینه های مربوطه تأمین مالی می شود. هزینه های این اداره از راه مالیات های پرداختی تأمین نمی شود، بلکه اداره ثبت شرکت برای خدمات انجام شده هزینه دریافت می کند.

منبع: Bolagsverket.se

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån