BankID

0

BankID  یکی از مطمئن ترین برنامه های احراز هویت برای ورود به سیستم بانکی افراد است. این برنامه را میتوان در کامپیوتر و موبایل نصب کرد. تنها افرادی که دارای شماره شناسایی سوئدی هستند، میتوانند این برنامه را دانلود کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån