Apportegendom

0
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود

زمانی که سهام شرکت غیر نقدی خریداری شود به آن سهام Apportegendom میگویند. Apprtegendom میتواند ماشین آلات ، اتومبیل، سهام شرکت های دیگر و یا در کل سرمایه ایی باشد که برای شرکت مفید به حساب آید.

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån