Aktivitetsersättning

0

کمک هزینه ایی مالی که به جوانان بین 19 تا 29 سال که حداقل 25 درصد توانایی کار کردن خود را از دست داده‌اند، تعلق میگیرد. این کمک هزینه موقتی است و تنها در شرایطی که فرد بیشتر از یک سال از کسر شدن توانایی کار کردنش میگذرد، از اداره بیمه پرداخت میشود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån