اصطلاحات سوئدی به فارسی با تلفظ – سری اول

1
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
991732
Compricer Jämför EL avtal

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در حین مکالمه با شخصی سوئدی، کلماتی را میشنوید که معنی آن را میدانید اما منظور فرد را نمیفهمید. نیازی نیست اعتماد به نفستان را از دست بدهید. آن شخص فقط از اصطلاحات سوئدی استفاده کرده که متاسفانه در SFI و یا دوره های یادگیری زبان سوئدی دیگر، آموزش داده نمیشود. ما در این مقاله، بعضی از اصطلاحات عامیانه سوئدی را به فارسی ترجمه کرده ایم. امیدواریم در مکالمات روزمره خود این جملات عامیانه سوئدی را بکار ببرید. برای دیدن اصطلاحات سوئدی که بیشتر شبیه به اصطلاحات فارسی هستند،دوباره به سایت ایرانیان سوئد سر بزنید.

اصطلاحات سوئدی به فارسی – سری اول


بغل کردن، در آغوش گرفتن

Sluta någon i sina armar

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

مضطرب، بی قرار

Som en osalig ande

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

سرحال نبودن، رو فرم نبودن

Inte vara på alerten

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

خیلی حسودی کردن

Bli grön av avund

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

همزمان، همون لحظه

I samma andetag

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

ریختن رو هم

Ha en affär

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

بیکار بودن

Sitta med armarna i kors

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

شوکه شدن

Som träffad av blixten

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

قطع رابطه کردن

Klippa banden med någon

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

از بچگی

Sedan barnsben

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

Vimla Halva Pris i 3mån
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
991732
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån