اصطلاحات سوئدی به فارسی با تلفظ – سری اول

1
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
1321932
Vimla Halva Pris i 3mån

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در حین مکالمه با شخصی سوئدی، کلماتی را میشنوید که معنی آن را میدانید اما منظور فرد را نمیفهمید. نیازی نیست اعتماد به نفستان را از دست بدهید. آن شخص فقط از اصطلاحات سوئدی استفاده کرده که متاسفانه در SFI و یا دوره های یادگیری زبان سوئدی دیگر، آموزش داده نمیشود. ما در این مقاله، بعضی از اصطلاحات عامیانه سوئدی را به فارسی ترجمه کرده ایم. امیدواریم در مکالمات روزمره خود این جملات عامیانه سوئدی را بکار ببرید. برای دیدن اصطلاحات سوئدی که بیشتر شبیه به اصطلاحات فارسی هستند،دوباره به سایت ایرانیان سوئد سر بزنید.

اصطلاحات سوئدی به فارسی – سری اول


بغل کردن، در آغوش گرفتن

Sluta någon i sina armar

برای مثال کلیک کنید
Robin slöt Mona hårt i sina armar
روبین، مونا رو با تمام وجود بغل کرد
فایل‌های صوتی را بشنوید
Sluta någon i sina armar
Robin slöt Mona hårt i sina armar

مضطرب، بی قرار

Som en osalig ande

برای مثال کلیک کنید
Medan Robin väntade på svaret var han som en osalig ande.
وقتی روبین منتظر جواب بود، دلش مثل سیرو سرکه میجوشید.
فایل‌های صوتی را بشنوید
Som en osalig ande
Medan Robin väntade på svaret var han som en osalig ande.

سرحال نبودن، رو فرم نبودن

Inte vara på alerten

برای مثال کلیک کنید
Du ser trött ut? Ja, jag är inte riktigt på alerten idag
خسته میزنی؟ آره، امروز همچنین زیاد سرحال نیستم.
فایل‌های صوتی را بشنوید
Inte vara på alerten
Du ser trött ut? Ja, jag är inte riktigt på alerten idag

خیلی حسودی کردن

Bli grön av avund

برای مثال کلیک کنید
Mona blev grön av avund när fästmannen fotograferade kvinnan.
مونا از حسودی ترکید وقتی نامزدش از اون زنِ عکس گرفت
فایل‌های صوتی را بشنوید
Bli grön av avund
Mona blev grön av avund när fästmannen fotograferade kvinnan.

همزمان، همون لحظه

I samma andetag

برای مثال کلیک کنید
I samma andetag som blixten slog ner, gick strömmen.
تا رعد و برق زد، برقا رفت
فایل‌های صوتی را بشنوید
I samma andetag
I samma andetag som blixten slog ner, gick strömmen.

ریختن رو هم

Ha en affär

برای مثال کلیک کنید
Chefen har en affär med sin sekreterare.
رئیس با منشی‌اش ریخته رو هم.
فایل‌های صوتی را بشنوید
Ha en affär
Chefen har en affär med sin sekreterare.

بیکار بودن

Sitta med armarna i kors

برای مثال کلیک کنید
Jag sitter med armarna i kors
کاملا علاف و بیکارم
فایل‌های صوتی را بشنوید
Sitta med armarna i kors
Jag sitter med armarna i kors

شوکه شدن

Som träffad av blixten

برای مثال کلیک کنید
När jag plötsligt blev uppsagd, kändes det som att bli träffad av blixten.
وقتی یهویی اخراج شدم، انگار آب سرد ریختن روم
فایل‌های صوتی را بشنوید
Som träffad av blixten
När jag plötsligt blev uppsagd, kändes det som att bli träffad av blixten.

قطع رابطه کردن

Klippa banden med någon

برای مثال کلیک کنید
Mona har klippt banden med sin fästman.
مونا با نامزدش قطع رابطه کرد.
مونا با نامزدش کات کرد/بهم زد
فایل‌های صوتی را بشنوید
Klippa banden med någon
Mona har klippt banden med sin fästman.

از بچگی

Sedan barnsben

برای مثال کلیک کنید
De hade vuxit upp och följt varandra ända sedan barnsben.
اونا از بچگی با هم بزرگ شدن و یا هم بودن
فایل‌های صوتی را بشنوید
Sedan barnsben
De hade vuxit upp och följt varandra ända sedan barnsben.

Vimla Halva Pris i 3mån
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
1321932
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  • 1 دیدگاه

    نظر شما چیست؟

Vimla Halva Pris i 3mån