اصطلاحات سوئدی به فارسی با تلفظ – سری پنجم

5
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
2361

باز هم یک سری جدید از اصطلاحات سوئدی به فارسی ، امیدواریم از قسمت پنجم هم بهره لازم را ببرید.
از اگر با موبایل و یا تبلت وارد سایت شده اید، بارگذاری صداها (تلفظ) مقداری طول میکشد. پس لطفا شکیبا باشید.

اصطلاحات سوئدی به فارسی با تلفظ – سری پنجم


محو چیزی بودن

Vara inne i något

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

توی وضغیت بدی بودن

Vara illa ute

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

اصطلاح illa ute بسیار استفاده میشود. این اصطلاح میتواند با فعل های دیگری نیز استفاده شود برای مثال Ligga illa ute و یا råka illa ute. شما میتوانید این کلمات را در گوگل جستجو کنید تا جملات بیشتری در این زمنیه بیاموزید.


دَمار از روزگار کسی در آوردن

Jaga livet ur någon

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

زیر زمین رفتن (غیب شدن)

Gå under jorden

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

با خاک یکسان شدن

Jämna något med marken

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

بخوانید:اصطلاحات سوئدی


جوری که کسی در گذشته بوده

Sitt forna jag

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

از خجالت آب شدن

Vilja sjunka genom jorden

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

استراحت کردن

Koppla av

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

به قیمت جان کسی

Kosta någon livet

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

به فنا رفتن

Det är kört

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

Copyright 2013 Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
2361
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån