اصطلاحات سوئدی به فارسی با تلفظ – سری دوم

0
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
6022

بعضی اوقات دوست داریم اصطلاحات فارسی را در مکالماتمان بکار ببریم، اما همیشه این سوال هست، آیا اگر کلمه به کلمه ترجمه کنیم، سوئدی ها هم متوجه این اصطلاح میشوند؟ جواب این سوال هم بله هست هم خیر. مثلا دلم مثل سیر و سرکه می جوشید را نمیشود کلمه به کلمه ترجمه کرد، اما اصطلاحی تقریبا شبیه به این در سوئدی هست. از طرف دیگر نمک روی زخم پاشیدن را میشود دقیقا کلمه به کلمه ترجمه کرد. در این سری از آموزش اصطلاحات سوئدی، سعی کرده‌ایم اصطلاحاتی را جمع آوری کنیم کنیم که به فارسی بسیار نزدیک هستند. برای دیدن اصطلاحات سوئدی به فارسی و دیدن اصطلاح مشابه “دلم مثل سیر و سرکه می جوشه” حتما قسمت اول اصطلاحات سوئدی به فارسی را مطالعه کنید.

اصطلاحات سوئدی به فارسی – سری دوم


نمک رو زخم پاشیدن

Strö salt i såren

Lägga sten på börda
Lägga lök på laxen

برای مثال کلیک کنید
Måste Mona strö salt i såren hela tiden?
مونا هی باید نمک رو زخم بپاشه؟؟
Vi fick allvarliga skador efter olyckan. Något som lade extra sten på börda var de böter vi fick betala.
بعد از تصادف خیلی بدجور زخمی شدیم. چیزی که بیشتر از همه سوزوندمون، جریمه هایی بود که مجبور شدیم پرداخت کنیم
فایل‌های صوتی را بشنوید
Strö salt i såren
Måste Mona strö salt i såren hela tiden?

پول کم اوردن

Ligga back

برای مثال کلیک کنید
Jag ligger back den här månaden med ett par tusen
من یه چند هزار تایی پول کم دارم این ماه
فایل‌های صوتی را بشنوید
Ligga back
Jag ligger back den här månaden med ett par tusen

یه قرون هم نداشتن

Inte ett rött öre

Inte en cent

برای مثال کلیک کنید
Mona bad om pengar. Hon hade inte en cent kvar
مونا پول میخواست. یه قرون هم نداشت.
فایل‌های صوتی را بشنوید
Inte ett rött öre
Mona bad om pengar. Hon hade inte en cent kvar

مرگ رو جلو چشم دیدن

Se döden i vitögat

برای مثال کلیک کنید
Det kändes som att se döden i vitögat innan jag räddades ur vattnet.
انگار مرگ رو جلوی چشمام دیدم قبل از اینکه از تو آب نجاتم بدن.
فایل‌های صوتی را بشنوید
Se döden i vitögat
Det kändes som att se döden i vitögat innan jag räddades ur vattnet.

تو روز روشن

Mitt på ljusa dagen

برای مثال کلیک کنید
Bankrånet skedde mitt på ljusa dagen.
دزدی از بانک تو روز روشن اتفاق افتاد
فایل‌های صوتی را بشنوید
Mitt på ljusa dagen
Bankrånet skedde mitt på ljusa dagen.

بخوانید: اصطلاحات سوئدی به فارسی – سری اول


خوابشم ندیدن

Inte kunnat drömma om

برای مثال کلیک کنید
Jag hade inte kunnat drömma om att få ett sånt hus!
تو خوابم نمیدیدم که همچین خونه‌ایی بگیرم
فایل‌های صوتی را بشنوید
Inte kunnat drömma om
Jag hade inte kunnat drömma om att få ett sånt hus!

تو مغز نگنجیدن

Inte i sin vildaste fantasi.

برای مثال کلیک کنید
Inte i min vildaste fantasi hade jag kunnat tro att jag någon dag får detta jobb
تو مغزمم نمی گنجید که یه روز این کارو بگیرم
فایل‌های صوتی را بشنوید
Inte i sin vildaste fantasi.
Inte i min vildaste fantasi hade jag kunnat tro att jag någon dag får detta jobb

مثل روز روشن

Klart som dagen

برای مثال کلیک کنید
Det är klart som dagen att hon ljuger.
مثل روز روشنه که دروغ میگه
فایل‌های صوتی را بشنوید
Klart som dagen
Det är klart som dagen att hon ljuger.

این از این (یا)اون از اون

Detta om detta

برای مثال کلیک کنید
Då har jag sagt allt jag hade att säga om din bror. Så detta om detta. När det gäller din pappa….
دیگه هر چی گفتنی بود درباره برادرت گفتم، این از این، حالا درباره باباتم…..
فایل‌های صوتی را بشنوید
Detta om detta
Då har jag sagt allt jag hade att säga om din bror. Så detta om detta. När det gäller din pappa….

دقیقه نود

I elfte timmen

برای مثال کلیک کنید
Jag hann fram till flyget i elfte timmen.
دقیقه نود رسیدم به پرواز.
فایل‌های صوتی را بشنوید
I elfte timmen
Jag hann fram till flyget i elfte timmen.

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
6022
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  • نظر شما چیست؟

Vimla Halva Pris i 3mån