اصطلاحات سوئدی به فارسی با تلفظ – سری چهارم

6
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
3761

باز هم یک سری جدید از اصطلاحات سوئدی به فارسی، امیدواریم از قسمت چهارم هم بهره لازم را ببرید. این اصطلاحات و همچنین اصطلاحاتی که در سری اول تا سوم منتشر کردیم، را حتما در منزل تمرین کنید. این اصطلاحات را در زبان عامیانه سوئدی مطمئنا خواهید شنید.
از اگر با موبایل و یا تبلت وارد سایت شده اید، بارگذاری صداها (تلفظ) مقداری طول میکشد. پس لطفا شکیبا باشید.

اصطلاحات سوئدی به فارسی با تلفظ – سری چهارم


چوب لای چرخ کسی گذاشتن

Dra undan mattan för någon

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

دست بجومبون

Sätta fart (på något/någon)

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

دستی توی کاری داشتن

Ha ett finger med i spelet

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

چهار دست و پا راه رفتن

På alla fyra

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

کار بلد بودن

Kunna sin sak

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

بخوانید: اصطلاحات سوئدی به فارسی سری اول
بخوانید: اصطلاحات سوئدی به فارسی سری دوم


روز‌های اوج کسی/چیزی

I sin glans dagar

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

قسم خوردن

Handen på hjärtat

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

سقف بالای سر

Tak över huvudet

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

بازار شام

Huller om buller

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

یه دریا از چیزی

Ett hav av något

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

Copyright 2013 Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
3761
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån