اصطلاحات سوئدی به فارسی با تلفظ – سری ششم

1
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
6181
Vimla Halva Pris i 3mån

باز هم یک سری جدید از اصطلاحات سوئدی به فارسی ، امیدواریم از قسمت شش هم بهره لازم را ببرید.
از اگر با موبایل و یا تبلت وارد سایت شده اید، بارگذاری صداها (تلفظ) مقداری طول میکشد. پس لطفا شکیبا باشید.

اصطلاحات سوئدی به فارسی با تلفظ – سری ششم


آسان مثل آب خوردن

Lätt som en plätt

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

آینده روشن

Se ljust ut

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

تا حد مرگ کار کردن

Jobba ihjäl sig

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

به جای اصطلاح Jobba ihjäl ، میتوان Slita ont و یا Slita ihjäl نیز استفاده کرد. این اصطلاح صرفا برای کار کردن نیست و میتوان برای بازیکن فوتبالی که در یک بازی، بسیار تلاش نموده نیز استفاده شود. در کل کلمه ihjäl به معنای بسیار زیاد است. برای مثال slå ihjäl به معنای در حد مرگ زدن، می باشد.


با کمال ناباوری، برخلاف تمام مشکلات

Mot alla odds

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

کله سحر

I ottan

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

بخوانید:اصطلاحات سوئدی


کلمات را درست ادا نکردن

Snubbla på orden

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

حرف نگفته داشتن

Ha något otalt med någon

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

پول زیر میزی

Pengar under bordet

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

پشت فرمون نشستن، رانندگی

Sitta bakom ratten

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

سیاهی زیر چشم

Ha mörka ringar under ögonen

برای مثال کلیک کنید
فایل‌های صوتی را بشنوید

Copyright 2013 Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.

Compricer Jämför EL avtal
Like
Like فوق العاده بود مفید بود نظری ندارم نامفهوم بود مفید نبود
6181
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Vimla Halva Pris i 3mån